News

Uluslararasında bir ülkeden diğer ülkeye ilaç göndermek yasaktır🚷

Değerli satıcılarımız!
Uluslararasında bir ülkeden diğer ülkeye ilaç göndermek yasaktır🚷

Her ülke kendi ilaç rezervini kontrol eder. Farklı ülkelerdeki insanların aynı ilaçlara farklı reaksiyonları vardır. Sonuçta insanlar ölebilir. Bu nedenle Türk gümrüğü ilaç ihracatını, Rusya gümrüğü ise ilaç ithalatını yasaklamaktadır. Son dönemde ilaç kaçakçılığı nedeniyle siparişlerimizin gümrük kontrolünden geçmesi uzun sürüyor.

Türkiye ‘de ilaç ihracatına ilişkin 2 önemli yasal metni ekte paylaşıyoruz .

Bu yasalar ile sınırlandırılmış konunun ana 2 dayanağı bulunmaktadır.
  1. ihraç edilecek maddenin direkt canlıların hayatına etki etmesi
  2. Her ülkenin kendi tıbbi konularda yeterli cihaz ve ilaca sahip olmasını kontrol etmesi.

Bilindiği gibi ilaç serbest Pazar ilkeleri ile ücret ve üretimi yapılan bir ürün değildir. Bu sebeple ithali , ihracatı ve üretimi planlı ve kontrollüdür. Bu alanda tüm satıcılar reçeteli olsun olmasın tedavi edici özellikte olan ürünlerin hareketleri yasaklıdır.

Lütfen bu gerekçelere göre ilaçları bizim sisteme dahil etmeyiniz 🙏

Bu konuda gümrüklerimizde yapılan kontroller yoğun olarak devam edecektir.

Hem kendi ürünlerinizin hem de diğer satıcılarımızın gecikmelerine sebep olmayacağınıza eminiz 🔅
TR